Kontakt

Sussi Løngaa

Formand & Juniorkontakt

Kontakt via email

Charlotte Kleinstrup Pedersen

Eventkoordinator & bestyrelsesmedlem

Tlf. nr. 60 12 13 68

Kontakt via email

Jeanett Nielsen

Kasserer & bestyrelsesmedlem

Peter Damian List Skakke

bestyrelsesmedlem

Mathias Rask Junker

bestyrelsesmedlem

Helen Christensen

Revisor

Jesper Friberg

Suppleant

Jesper Duus Junker

Suppleant

Christian Kjeldsen

Suppleant

Helle Yde

Suppleant

Annika Nicolai List Skakke

Suppleant