Invitation til Generalforsamling 2020

Invitation til Generalforsamling 2020

Torsdag d. 27. feb. 2020 kl. 18:30
Humlehøj-hallen mødelokaler
Der ordinær generalforsamling i Sønderborg Klatreklub. Det er dagen, hvor vi vælger bestyrelsen for det kommende foreningssår og tager vigtige beslutninger for klubbens fremtid.
Vel mødt til en spændende generalforsamling, hvor vi vil få en bid mad og du kan komme til orde og bruge din stemme.
Der vil komme en event på Facebook hvor man kan tilmelde sig.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen pr. e-mail: sussi@mac.com senest d. 13. feb. 2020.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
7. Valg til bestyrelsen jf § 13
Hannna Spilling: ønsker ikke genvalg
Christian Patsche Kjeldsen: ønsker ikke genvalg
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Indbydelse til generalforsamling

Kære medlemmer.
Tirsdag den 26. Februar kl 20 afholdes generalforsamling for Sønderborg Klatreklub. Mødet afholdes i Humlehøjhallen, mødelokale 2 ( cafeteria ved svømmehallen) 20:00-21:00. Det er dagen hvor vi vælger bestyrelsen for det kommende foreningsår og tager vigtige beslutninger for klubbens fremtid. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være sendt på mail til bestyrelsen inden 20. Februar. Mailadressen er: soenderborgklatreklub@gmail.com

Håber at se mange af jer

Vel mødt

Vh bestyrelsen

Vind 2 billetter til Sport 2018!

Vind 2 billetter til Sport 2018!

Kære medlemmer Klubben har fået to billetter til Sport2018 i boxen, Herning d. 5. Januar kl 21. De to billetter har et af vores medlemmer anledning til at vinde. Hvis du er interesseret så send en mail til soendeeborgklatreklub@gmail.com med navn. For at deltage i...

læs mere
Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling

Generalforsamling Onsdag d. 28. feb 2018 kl. 18:00 i Humlehøj-hallen mødelokaler 2 Der er ordinær generalforsamling i Sønderborg Klatreklub. Det er dagen, hvor vi vælger bestyrelsen for det kommende forenings år og tager vigtige beslutninger for klubbens fremtid. Vel...

læs mere