Vind 2 billetter til Sport 2018!

Vind 2 billetter til Sport 2018!

Kære medlemmer
Klubben har fået to billetter til Sport2018 i boxen, Herning d. 5. Januar kl 21. De to billetter har et af vores medlemmer anledning til at vinde. Hvis du er interesseret så send en mail til soendeeborgklatreklub@gmail.com med navn. For at deltage i lodtrækningen skal du selvfølgelig ha betalt kontingent for det sidste halvår. Vi trækker den heldige vinder 15. December. Så hvis du vil være med til at hylde dansk idræt og udøvere, så gi endelig lyd 😊. Læs mere om arrangementet her:https://www.mch.dk/oplevelser/mesterskaber-sport/sport-2018
Mvh bestyrelsen

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling

Generalforsamling Onsdag d. 28. feb 2018 kl. 18:00 i Humlehøj-hallen mødelokaler 2

Der er ordinær generalforsamling i Sønderborg Klatreklub. Det er dagen, hvor vi vælger bestyrelsen for det kommende forenings år og tager vigtige beslutninger for klubbens fremtid.
Vel mødt til en spændende generalforsamling, hvor vi vil få en bid mad og du kan komme til orde og bruge din stemme.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen pr. e-mail: soenderborgklatreklub@gmail.com senest d. 14.feb. 2018.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt