Generalforsamling Mandag d. 27. feb 2017 kl. 18:00

Generalforsamling Mandag d. 27. feb 2017 kl. 18:00

Humlehøj-hallen mødelokaler

Der ordinær generalforsamling i Sønderborg Klatreklub. Det er dagen, hvor vi vælger bestyrelsen for det kommende forenings år og tager vigtige beslutninger for klubbens fremtid.

Vel mødt til en spændende generalforsamling, hvor vi vil få en bid mad og du kan komme til orde og bruge din stemme.

Der vil komme en event på Facebook hvor man kan tilmelde sig.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen pr. e-mail: mail@soenderborgklatreklub.dk senest d. 13. feb. 2017.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt
Udviklings Workshop

Udviklings Workshop

Til Alle Medlemmer!
Vær med til at videreudvikle vores klatreklub!

Vi afholder en klubudviklings workshop:

Torsdag d. 29/9 17:00-21:00

I den forbindelse får vi besøg af Dansk Klatreforbund der kommer med en række oplæg og konkrete forslag som vi kan tage udgangspunkt i.

Kom og vær med til at løfte vores klub. Vi skal kigge på:

– Ny tilgang til introforløb

– Ny struktur på træning for unge og voksne

– Ny struktur på børne- og junior holdtræning

– Nye ambitioner på drift af rutebygning i klubben inkl. helt ny uddannelse

Er du bare nysgerrig? Eller har du lyst til at give en hånd med? Har du forslag/input til os? ALLE er velkomne til at deltage og klubben søger for lidt mad i løbet af aftenen J

VEL MØDT!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nye sko til klubben

Med 39 nye par sko, er Sønderborg Klatreklub klar til at tage imod nye klatrere og gæster i Sønderborgs svedigste klub.   ...

læs mere