Generalforsamling Tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 18:30

Tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 18:30 i Humlehøjhallen er der ordinær generalforsamling i Sønderborg Klatreklub. Det er dagen, hvor vi vælger bestyrelsen for det kommende foreningsår og tager vigtige beslutninger for klubbens fremtid.

Vel mødt til en spændende generalforsamling, hvor du kan komme til orde og bruge din stemme.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen pr. e-mail: mail@soenderborgklatreklub.dk senest d. 9 Feb. 2016

Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af formand
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt