Medlemstilbud

Holdtræning

Sønderborg Klatreklub tilbyder holdtræning, der hjælper dig med din klatring.

Juniorhold

I denne sport er det vigtigt at forældre deltager. Så længe børnene er på hold 1 og 2, har de brug for en der sikrer dem. Det er også vigtigt hvis barnet er under 12 år. For at alle får en god oplevelse deler vi juniorerne i 3 hold:

 

Hold 1: Nye medlemmer der skal introduceres

 • Lærer at binde ind (8-tals knude)
 • Lærer makker-tjek
 • Starter på boulder

Hold 2: Erfarne klatrere over 10 år

 • Lærer at sikre
 • Lærer at klatre førstemand
 • Boulder træning

Hold 3: Erfarne juniorer der klatrer og fører selv

 • Sikrer og fører uden bagstopper
 • Klatrer høje baner
 • Boulder

Træningstider for juniorer

 tirsdag 17:30 - 18:30 (hold 1 og nye)
 tirsdag 18:30 - 19:30 (hold 2 og 3)
 torsdag 19:00 - 20:00 (hold 3)

Prøvetime

Skriv til juniorafdelingen for dato på næste prøvetime. Tidspunktet er samme tid som hold 1 træning, tirsdag 17:30 til 18.30 for juniorer mellem 6-18 år.
Skriv til junior@soenderborgklatreklub.dk

 

Vigtigt for juniorer

 • Vi deler hallen med gymnaster og prøver ikke at forstyrre deres træning.
 • Ingen klatrer inden opvarmningen
 • Ingen klatresko under opvarmningen
 • Har man klatresko på må man kun gå på madrasser
 • Ingen ophold eller leg på bouldermadrasserne
 • Al klatring foregår i hold af to-tre personer
 • Er man på boulder væggene er der altid en der spotter
 • Når man holder pause er det på madrasserne midt på gulvet

Vigtigt for forældre

 • Klatrere under 12 år skal altid have en forældre med
 • Klatrere på hold 1 eller 2 skal have en til at sikre med

Voksenhold

Vi træner torsdag kl. 20-21.30. I træningen arbejder vi med teknik, styrke og udholdenhed på boulder og reb. Øvelserne tages med udgangspunkt fra Gimme Kraft – Effektive Climbing Training. Forvent det bliver hårdt, lærerigt og sjovt, med øvelser på gulv og væg.

Kickstart din klatring

Et kursus til helt nye i Sønderborg Klatreklub. Kurset introducerer de grundlæggende teknikker og begreber indenfor klatring. Der er fælles opvarmning, øvelser, cirkeltræning og udstrækning hver gang. Kurset skaber netværk for nye klatrere i klubben, og da undervisningen foregår på bouldervæggene er det kun nødvendigt at have klatresko og kalkpose som udstyr.

Klubfaciliteter

Vi har en klatrevæg på i Humlehøj Hal 2 i Sønderborg. Der er både ruter på topreb og ruter for dem der ønsker at klatre førstemand samt et boulderområde.

Rute og problem-byg

Det er fedt at klatre, det er endnu federe at have noget spændende at klatre på. Væggene er klar, grebene lokker og kun kreativiteten sætter grænsen. I en god klub er der et stort udvalg af ruter til alle klatrerne, noget for enhver smag. Vi prøver hele tiden at bygge ruter så alle er udfordret, så hver enkelt kan udvikle sig, hygge sig og have det sjovt.

Boulder

I bouldeområdet er der forskellige vægge, og på hver væg forsøger vi at have problemer i alle graderinger. På højvæggene er der områder, hvor man kun kan klatre førstemand og på andre kan alle være med på topreb.

Rutebygning

En god rute er kreativ, intens og teknisk. Når man sætter et greb er meget at tænke på – først og fremmest hvem man bygger til, derfra udspringer al rutebygning. Hvis du er interesseret i at bygge en rute eller et boulder-problem, så tag fat i Christian Kjeldsen eller en fra bestyrelsen, så kan de hjælpe dig med at komme igang. Sønderborg Klatreklub har en intention om at afholde en årlig rutebygger-workshop for medlemmer, hvor væggenes ruter og problemer fornyes.

De seneste år har klubben lagt rammerne for diverse konkurrencer hvor ruterne og problemerne naturligt er blevet fornyet og skruet lidt anderledes sammen.

Klubture

Klatring på kunstig væg er én ting, men i det fri giver klatring flere udfordringer. Klubben arrangerer ture til udlandet som f.eks. Sverige, Tyskland eller Italien, hvor der er rig mulighed for klatring på rigtig granit.

Sikringskurser

Når du begynder at klatre, skal du lære de grundlæggende sikkerhedsteknikker. Hvis du kun vil dyrke bouldering, skal du lære at falde rigtigt, så du ikke kommer til skade, og du skal lære at spotte andre klatrere.

Når du klatrer med reb, har du en klatremakker, som holder dig når du falder. Man bruger særligt udstyr, som gør det sikkert at falde, men det er altid sikringsmandens dygtighed, som er afgørende. Derfor skal du lære sikringsteknikken grundigt.

Sønderborg klatreklub udbyder to grundlæggende kurser, som omfatter alt det en ny klatrer skal vide for at kunne klatre selvstændigt.

Tilmelding

De to ovennævnte kurser udbydes løbende. Se vores side i klubmodul.

Kursus 1 – topreb og bouldering

Det er forskelligt, hvor meget tradition der er for bouldering i forskellige klubber, men alle kursister bør lære de grundlæggende sikkerhedsregler for bouldering.

Når man klatrer på topreb, falder man ikke ret langt, hvis man falder, og derfor er det en god introduktion til rebklatring. På kurset lærer du at forudse farlige situationer, at tage sele på og binde dig ind i rebet og at sikre din makker.

Kursus 2 – føring

Det føles ofte lidt mere grænseoverskridende at føre en rute end at bouldre eller klatre i topreb, til gengæld synes mange, at det er mere udfordrende og derfor også sjovere. På dette kursus lærer du at klippe rebet rigtigt ind i karabinerne, at sikre en makker, som fører, og du kommer til at prøve at falde i rebet.

Forsikring

Sønderborg klatreklub er forsikret via Danmarks Idræts-Forbund. Klubben er ansvarsforsikret således at forsikringen dækker, hvis der sker en ulykke, hvor klubben kan gøres ansvarlig – f.eks. i forbindelse med et kursus.

Endvidere er klubbens bestyrelsesmedlemmer samt ansatte (både lønnede og ulønnede) ulykkesforsikrede, når de arbejder for klubben.

Derudover indeholder den fælles forsikring en rejseforsikring og en retshjælpsforsikring. Dog er rejser til træningsophold mv. i udlandet på eget (private) initiativ uden klubben/forbunds involvering ikke omfattet af den fælles idrætsrejseforsikring.

Bemærk!

At klubben ikke har en ulykkesforsikring der dækker de enkle medlemmer hverken når der klatres på væggen i Sønderborg eller andre steder, du skal derfor overveje om du vil anskaffe en ulykkesforsikring. (også kaldet fritids ulykkesforsikring) Som borger i DK har du selvfølgeligt ret til den almindelige offentlige behandling hvis der sker en ulykke men du har kun ret til evt. erstatning hvis du er forsikret. Sønderborg klatreklub har ikke en forsikring der dækker din klatring.

Generelt

En ulykkesforsikring dækker udgifter udover den almindelige offentlige sygeforsikring og kan give erstatning ved vedvarende forringelse af bevægelsesevne og handicaps. Forsikringen tegnes typisk til at dække i fritiden da arbejdsgiveren har en lovpligtig ansvarsforsikring der dækker det samme i arbejdsmedfør. Fritids- og ulykkesforsikring dækker dermed ikke på arbejdspladser o.l. og heller ikke hvis du er arbejdsløs. Hvis du er uden arbejde, bør du have en fuldtids ulykkesforsikring, fordi du har fritid hele tiden. Som arbejdsløs vil fritids- og ulykkesforsikringen dække forholdsmæssigt, mellem den præmie som du har betalt og den præmie du skulle have betalt for at være dækket i 24 timer.

Hvis du har flere ulykkesforsikringer dækker de alle sammen. Du kan dermed få udbetalt erstatning for den samme ulykke fra flere forsikringer samtidigt.

Som udgangspunkt er bestyrelsen eller klubben/foreningen uden ansvar og erstatningspligt for hændelige uheld, pludseligt opståede situationer og uforudsete hændelser, når een klatrere (uden instruktør) kommer galt af sted på en væg, der er forskriftsmæssigt bygget og i orden, – med eller uden godkendelse af myndighederne.

For at den almindelige fritids- og ulykkesforsikring dækker i din fritid, forening klub etc., skal du optræde ansvarligt og ikke udvise forsætlig, uagtsom, uansvarlig adfærd etc., og de offentligt tilgængeligt opsatte (synlige) ordens- sikkerhedsregler skal følges.

Såfremt forsikringsselskabet ikke mener, at det har en erstatningspligt, har forsikringsselskabet som udgangspunkt, bevisbyrden, og alt andet lige, pligt til udbetaling af erstatning, – der er nemlig ikke omvendt bevisbyrde i dansk lov (skattevæsenet undtaget). Dvs. forsikringsselskabet skal bevise, at du har handlet mod ovenstående.

Når du køber en fritids/ulykkesforsikring skal du sikre dig at den dækker klatring.

Den almindelige fritids- og ulykkesforsikring dækker som udgangspunkt alle skader i fritiden. Undtagelser for dækning skal nævnes specifikt i policen underfarlig sport. Forsikringsselskabet vælger selv, hvad det enkelte forsikringsselskab definerer som farlig sport og derfor ikke dækker, men de forskellige aktiviteter skal udtrykkeligt nævnes på policen under farlig sport, for ikke at være omfattet af forsikringen.

Du kan sammenligne ulykkesforsikringer på forsikringsguiden.dk

Dækker din ulykkesforsikring klatring?

I klatresammenhænge skelner forsikringsselskaberne mellem to begreber:

 • “Indendørs- og udendørs vægklatring”
 • “Bjergbestigning og lignende”

Indendørs- og udendørs vægklatring er klatring på kunstige vægge typisk af træ, beton eller kunstmaterialer. Væggene er monteret med bolte og ankre og er konstrueret med henblik på klatring. Klippevægge, uanset korrekt boltning og anker, er ikke dækket af begrebet og betragtes som ” Bjergbestigning og lignende”.

Bjergbestigning og lignende er al klatre- og bjergaktivitet med sele og reb etc. på klippe, sne og is. En velboltet klippevæg med et godt anker hører også under definitionen bjergbestigning.

Klippeklatring og kunstig vægklatring er derfor to forskellige aktiviteter. Forsikringsdækning for den ene aktivitet dækker ikke den anden aktivitet.

Begge begreber skal nævnes specifikt under farlig sport, ellers er aktiviteten/erne omfattet af den almindelige fritids- og ulykkesforsikring.

Hvis ”bjergbestigning og lignende” og/ eller ”indendørs- og vægklatring” betegnes som farlig sport i policen, skal du derfor tegne en tillægsforsikring/er på aktiviteten/erne.

Ved rejser med Bjergbestigning og lign. Kan der være stor forskel på hvad du har brug for af forsikring. Der er forskel på om du skal lave sportsklatring i Sydfrankrig, alpinklatring i alperne eller Everest bestigning i Nepal.

Eftersøgning og redningsaktioner

Hvis du tager på alpine bestigninger bør du overveje om du skal forsikre dig mod udgifter til eftersøgning og redningsaktioner. I mange lande er eftersøgninger og redningsaktioner ikke gratis. Det gule sundhedskort dækker ikke eftersøgning og redningsaktioner. Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater kan kun lægge penge ud i sådanne tilfælde, hvis du, din bank eller andre stiller sikkerhed for dig.

Dansk klatreforbund anbefaler udenlandske klatreforsikringer

Dansk klatreforbund har undersøgt alternativer og det viser sig, at der er markant bedre klatreforsikringer / ulykkesforsikringer at få, igennem den Tyske alpin forening DAV og den Østrigske alpinklub AAC. Begge forsikringer giver derudover hytterabat i et stort antal hytter i Alperne.

DAV – Det koster mellem 44 – 80 Euro pr år at være medlem af en klub organiseret i DAV (tysk alpin forening) – Inkluderet i prisen er en rejse-, sport- og fritidsulykkes- forsikring (1 mill. €) + rednings- og eftersøgningsdækning (25.000 € pr aktion). Det er markant bedre end de danske forsikringer Dansk klatreforbund har kunnet finde.

Det skal nævnes, at det typisk koster mellem 50 – 200kr. at overføre penge fra en Dansk bank til en Udenlandsk bank. Klatremand.dk har en løsning på det problem. Mange danske medlemmer, har meldt sig ind i Kaufbeurenafdelingen i DAV, andre er velkomne. Se mere detaljeret info på klatremand.dk/dav

AAC(UK) – Det koster pt 38£ = 320 kr. pr år at være medlem af AAC(UK) (Engelsk afdeling af Østrigs Alpin klub) Inkluderet i prisen er en speciel sport og fritidsulykkesforsikring + rednings- og eftersøgningsforsikring (25.000 € pr aktion) – Vigtigt: Dette er ikke en rejseforsikring.

Rabatter til medlemmer

Friluftsland

Medlemmer af Sønderborg Klatreklub får 10% rabat i Friluftsland. Rabatten gælder alle vare dog med undtagelse af GPS, kano⁄kajak, Hilleberg og bøger. Friluftsland-kæden har forretninger i København, Roskilde, Odense, Århus og Ålborg. Oplysninger om åbningstider og adresser på friluftsland.dk

Rabatten fås ved visning af gyldigt medlemskort.

Gubbies

Som medlem i Sønderborg Klatreklub kan du få 15% rabat på gubbies.com. Rabatten gælder ikke nedsatte varer.

Rabatten fås ved brug af rabatkode som kan fås ved henvendelse til klubbens kasserer.

Friluftslageret

Medlemmer af Sønderborg Klatreklub får 20% rabat i Friluftslageret, Læssøegade 12, 5000 Odense C. Rabatten gælder alle vare dog med undtagelse af allerede nedsatte varer samt produkter fra: Oakley, Klättermusen, Tentipi, Garmin, Travellunch og Sweet.

Friluftslageret har produkter fra blandt andet Black Diamond og Petzl som hovedmærker, her kan man få det mest gængse til traditionel, is- og bigwallklatring. Sko og klatrestøvler fås i mærket La Sportiva.

Rabatten fås ved visning af gyldigt medlemskort. Ved handel via friluftslageret.dk tag da kontakt til Friluftslageret på telefon 63 12 37 37