Invitation til Generalforsamling 2020

Torsdag d. 27. feb. 2020 kl. 18:30
Humlehøj-hallen mødelokaler
Der ordinær generalforsamling i Sønderborg Klatreklub. Det er dagen, hvor vi vælger bestyrelsen for det kommende foreningssår og tager vigtige beslutninger for klubbens fremtid.
Vel mødt til en spændende generalforsamling, hvor vi vil få en bid mad og du kan komme til orde og bruge din stemme.
Der vil komme en event på Facebook hvor man kan tilmelde sig.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen pr. e-mail: sussi@mac.com senest d. 13. feb. 2020.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
7. Valg til bestyrelsen jf § 13
Hannna Spilling: ønsker ikke genvalg
Christian Patsche Kjeldsen: ønsker ikke genvalg
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt