Generalforsamling 2019

Indbydelse til generalforsamling

Kære medlemmer.
Tirsdag den 26. Februar kl 20 afholdes generalforsamling for Sønderborg Klatreklub. Mødet afholdes i Humlehøjhallen, mødelokale 2 ( cafeteria ved svømmehallen) 20:00-21:00. Det er dagen hvor vi vælger bestyrelsen for det kommende foreningsår og tager vigtige beslutninger for klubbens fremtid. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være sendt på mail til bestyrelsen inden 20. Februar. Mailadressen er: soenderborgklatreklub@gmail.com

Håber at se mange af jer

Vel mødt

Vh bestyrelsen