Forsikringer

Sønderborg klatreklub er forsikret via Danmarks Idræts-Forbund. Klubben er ansvarsforsikret således at forsikringen dækker, hvis der sker en ulykke, hvor klubben kan gøres ansvarlig – f.eks. i forbindelse med et kursus.

Endvidere er klubbens bestyrelsesmedlemmer samt ansatte (både lønnede og ulønnede) ulykkesforsikrede, når de arbejder for klubben.

Derudover indeholder den fælles forsikring en rejseforsikring og en retshjælpsforsikring. Dog er rejser til træningsophold mv. i udlandet på eget (private) initiativ uden klubben/forbunds involvering ikke omfattet af den fælles idrætsrejseforsikring.

Bemærk!

At klubben ikke har en ulykkesforsikring der dækker de enkle medlemmer hverken når der klatres på væggen i Sønderborg eller andre steder, du skal derfor overveje om du vil anskaffe en ulykkesforsikring. (også kaldet fritids ulykkesforsikring) Som borger i DK har du selvfølgeligt ret til den almindelige offentlige behandling hvis der sker en ulykke men du har kun ret til evt. erstatning hvis du er forsikret. Sønderborg klatreklub har ikke en forsikring der dækker din klatring.

Generelt

En ulykkesforsikring dækker udgifter udover den almindelige offentlige sygeforsikring og kan give erstatning ved vedvarende forringelse af bevægelsesevne og handicaps. Forsikringen tegnes typisk til at dække i fritiden da arbejdsgiveren har en lovpligtig ansvarsforsikring der dækker det samme i arbejdsmedfør. Fritids- og ulykkesforsikring dækker dermed ikke på arbejdspladser o.l. og heller ikke hvis du er arbejdsløs. Hvis du er uden arbejde, bør du have en fuldtids ulykkesforsikring, fordi du har fritid hele tiden. Som arbejdsløs vil fritids- og ulykkesforsikringen dække forholdsmæssigt, mellem den præmie som du har betalt og den præmie du skulle have betalt for at være dækket i 24 timer.

Hvis du har flere ulykkesforsikringer dækker de alle sammen. Du kan dermed få udbetalt erstatning for den samme ulykke fra flere forsikringer samtidigt.

Som udgangspunkt er bestyrelsen eller klubben/foreningen uden ansvar og erstatningspligt for hændelige uheld, pludseligt opståede situationer og uforudsete hændelser, når een klatrere (uden instruktør) kommer galt af sted på en væg, der er forskriftsmæssigt bygget og i orden, – med eller uden godkendelse af myndighederne.

For at den almindelige fritids- og ulykkesforsikring dækker i din fritid, forening klub etc., skal du optræde ansvarligt og ikke udvise forsætlig, uagtsom, uansvarlig adfærd etc., og de offentligt tilgængeligt opsatte (synlige) ordens- sikkerhedsregler skal følges.

Såfremt forsikringsselskabet ikke mener, at det har en erstatningspligt, har forsikringsselskabet som udgangspunkt, bevisbyrden, og alt andet lige, pligt til udbetaling af erstatning, – der er nemlig ikke omvendt bevisbyrde i dansk lov (skattevæsenet undtaget). Dvs. forsikringsselskabet skal bevise, at du har handlet mod ovenstående.

Når du køber en fritids/ulykkesforsikring skal du sikre dig at den dækker klatring.

Den almindelige fritids- og ulykkesforsikring dækker som udgangspunkt alle skader i fritiden. Undtagelser for dækning skal nævnes specifikt i policen underfarlig sport. Forsikringsselskabet vælger selv, hvad det enkelte forsikringsselskab definerer som farlig sport og derfor ikke dækker, men de forskellige aktiviteter skal udtrykkeligt nævnes på policen under farlig sport, for ikke at være omfattet af forsikringen.

Du kan sammenligne ulykkesforsikringer på forsikringsguiden.dk

Dækker din ulykkesforsikring klatring?

I klatresammenhænge skelner forsikringsselskaberne mellem to begreber:

  • “Indendørs- og udendørs vægklatring”
  • “Bjergbestigning og lignende”

Indendørs- og udendørs vægklatring er klatring på kunstige vægge typisk af træ, beton eller kunstmaterialer. Væggene er monteret med bolte og ankre og er konstrueret med henblik på klatring. Klippevægge, uanset korrekt boltning og anker, er ikke dækket af begrebet og betragtes som ” Bjergbestigning og lignende”.

Bjergbestigning og lignende er al klatre- og bjergaktivitet med sele og reb etc. på klippe, sne og is. En velboltet klippevæg med et godt anker hører også under definitionen bjergbestigning.

Klippeklatring og kunstig vægklatring er derfor to forskellige aktiviteter. Forsikringsdækning for den ene aktivitet dækker ikke den anden aktivitet.

Begge begreber skal nævnes specifikt under farlig sport, ellers er aktiviteten/erne omfattet af den almindelige fritids- og ulykkesforsikring.

Hvis ”bjergbestigning og lignende” og/ eller ”indendørs- og vægklatring” betegnes som farlig sport i policen, skal du derfor tegne en tillægsforsikring/er på aktiviteten/erne.

Ved rejser med Bjergbestigning og lign. Kan der være stor forskel på hvad du har brug for af forsikring. Der er forskel på om du skal lave sportsklatring i Sydfrankrig, alpinklatring i alperne eller Everest bestigning i Nepal.

Eftersøgning og redningsaktioner

Hvis du tager på alpine bestigninger bør du overveje om du skal forsikre dig mod udgifter til eftersøgning og redningsaktioner. I mange lande er eftersøgninger og redningsaktioner ikke gratis. Det gule sundhedskort dækker ikke eftersøgning og redningsaktioner. Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater kan kun lægge penge ud i sådanne tilfælde, hvis du, din bank eller andre stiller sikkerhed for dig.

Dansk klatreforbund anbefaler udenlandske klatreforsikringer

Dansk klatreforbund har undersøgt alternativer og det viser sig, at der er markant bedre klatreforsikringer / ulykkesforsikringer at få, igennem den Tyske alpin forening DAV og den Østrigske alpinklub AAC. Begge forsikringer giver derudover hytterabat i et stort antal hytter i Alperne.

DAV – Det koster mellem 44 – 80 Euro pr år at være medlem af en klub organiseret i DAV (tysk alpin forening) – Inkluderet i prisen er en rejse-, sport- og fritidsulykkes- forsikring (1 mill. €) + rednings- og eftersøgningsdækning (25.000 € pr aktion). Det er markant bedre end de danske forsikringer Dansk klatreforbund har kunnet finde.

Det skal nævnes, at det typisk koster mellem 50 – 200kr. at overføre penge fra en Dansk bank til en Udenlandsk bank. Klatremand.dk har en løsning på det problem. Mange danske medlemmer, har meldt sig ind i Kaufbeurenafdelingen i DAV, andre er velkomne. Se mere detaljeret info på klatremand.dk/dav

AAC(UK) – Det koster pt 38£ = 320 kr. pr år at være medlem af AAC(UK) (Engelsk afdeling af Østrigs Alpin klub) Inkluderet i prisen er en speciel sport og fritidsulykkesforsikring + rednings- og eftersøgningsforsikring (25.000 € pr aktion) – Vigtigt: Dette er ikke en rejseforsikring.